آیا می دانید های قرآنی

آیا میدانید : بهترین نوشیدنی که در قرآن ذکر شده ( شیر ) می باشد

آیا میدانید : بهترین خوردنی که در قرآن ذکر شده ( عسل ) می باشد

آیا میدانید : تعداد کلمات سوره تکویر برابر با تعداد سوره های قران است

آیا میدانید : سوره اخلاص به نسب نامه خداوند معروف است

آیا میدانید : سوره حمد دوبار بر پیامبر نازل شده یکبار در مکه و یکبار در مدینه

آیا میدانید : آیه ای که سر بریده امام حسین (ع) در شام تلاوت نمود آیه ۹ سوره کهف می باشد.

آیا میدانید : در آیه ۶ سوره مائده مراحل وضو بیان شده است

آیا میدانید : به حیوای که از طرف خدا وحی شد زنبور بود (آیه ۶۸ سوره نحل)

آیا میدانید :صحیفه سجادیه به خواهر قرآن معروف است

آیا میدانید : قران در ۲۳ سال بر پیامبر نازل شد/ 3 نظر / 24 بازدید
سیما

آیا می دانستید دارای یک وبلاگ قشنگ هستید !

یلدا عشقی

مبینا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ چرا یهو همه چیز رو قرآنی کردی؟؟؟؟؟؟ چهارت پست علمی فرهنگی و چیزای دیگه هم بذار دیگه